Czempion

Czempion korzystający z energii świata która gromadzi się w nim i którą przeksztaca w aurę. Ilość energii, która gromadzi się w jego ciele zależna jest od poziomu jego treningu i uzupełnia się każdej nocy. Czempion posiada możliwość zwiększenia ilości zgromadzonej w sobie aury na okres jednego dnia za cenę rozwoju swojego ciała.

  •  Jeden punkt aury kosztuje 20 exp